Dây curoa PK PJ PL


Công ty chúng tôi cung cấp dây Curoa PK, PJ, PL nhãn hiệu Moli với nhiều loại đi kèm với kích thước khác nhau tiêu biểu như:

PK: 3PK,4PK, 5PK, 6PK, 7PK, 8PK, 10PK....

PJ:, 3PJ, 4PJ, 5PJ. 6PJ, 7PJ, 8PJ, 9PJ, 10PJ.....

PL:  6PL,7PL,8PL,9PL,10PL.....

Email: jessallright@gmail.com

Điện thoại : (08) 626 43 129


Không có sản phẩm trong danh mục này.

c